• Organik Pamuk, genetik olarak modifiye edilmemiş bitkilerden toksik maddeler kullanılmadan üretilen pamuktur.
  • Kimyasal madde kullanımı yasak olduğundan, organik pamuktan üretilmiş giysilerin alerji ve hastalığa neden olma olasılığı çok düşüktür. 
  • Doğal gübreler ve doğal ilaçlar kullanıldığından, organik pamuk sağlık açısından olduğu kadar çevre açısından da çok daha doğru bir tercihtir.
  • Organik Pamuk üretiminde, konvansiyonel pamuğa göre:
    • %40 daha az su,
    • %62 daha az enerji tüketilmektedir. 
  • Aynı zamanda Organik Pamuk üretimi sırasında, konvansiyonel pamuğa oranla %45 daha az Karbondioksit salınımı yapılmaktadır.

  • Üretiminde organik pamuk kullanılmış olan giysiler, normal pamuktan üretilenlere kıyasla daha esnek ve çok daha yumuşaktır.