İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Mesafeli Satış Sözleşmesi

  1. Giriş

İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda "Koşullar" olarak anılacaktır). Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli Müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak Müşteri’nin sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır.

 

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, Alıcının Satıcıya ait tr.westmarklondon.com ve www.westmarklondon.com alan adlı internet sitesinden (“Site” veya "Satıcı") elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

  1. Bilgilerimiz

 

Satıcı İsim/Unvanı: BATIMARKA TEKNOLOJİ A.Ş.

Satıcı’nın Açık Adresi: Uğur Mumcu Mah. Atatürk Blv. 36-38 Sultangazi / İSTANBUL

Satıcı’nın Telefonu: 0212 619 82 40

Satıcı E-Mail: legal@westmarklondon.com

Satıcı Mersis No: 0150094203200001

Satıcı Tic. Sic. No.: 135902-5

Küçükköy V.D.: 1500942032

 

3. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

şterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Satıcı ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında Satıcı ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır.

şteri’nin ilgisini açık şekilde Satıcıya beyan etmesi halinde, satıcı en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir. 

  1. ÖDEME & TESLİMAT MASRAFLARI ve İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, Site’de teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır.

Malın teslimatı, ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade edecektir.

Söz konusu ürün bedeli, Batımarka Teknoloji A.Ş. tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir.

  1. CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını, siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurarak ve Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Alıcı'nın cayma hakkını kullandığı tarihte veya o tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı'nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı'nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcıya yaptığı tüm ödemeler Alıcı'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Malın iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Satıcı, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya iade eder. Alıcı iade edeceği mal/hizmeti önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı ÖnBilgilendirme Formunda belirtilen Satıcı’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

İade İşlemlerinin masrafının tarafımızdan karşılanması için Müşteri Hizmetlerinin sizi yönlendireceği prosedürü takip etmeniz gerekmektedir, aksi durumda iade masrafları tarafımızdan ödenmeyecektir.

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz:

1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo vb.) teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

  1.   SİTEMİZİN KULLANIMI

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek;

şteri;

1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,

2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; Satıcı’nın böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, Satıcı’nın siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,

3. Satıcı’ya doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda Satıcı’nın bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız). Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü Satıcı’ya vermediği hallerde, Satıcı siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat

için uygundur.

 

  1. TESLİMAT

Satıcı kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, Müşteri Satıcı’ya ulaşarak Sözleşmeyi sonlandırabilir ve Müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir.

Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri teslimat yapılmaz.

şteri bu teslimat hizmetini seçtiğinde Satıcı’nın teslimat personelini veya Satıcı’nın temsilcisini evine kabul etmiş sayılır. Satıcı, Müşteri’nin evine veya eşyalarına zarar riskini önlemek veya bu riski en aza indirmek için, eşyalarını veya zarar görebilecek herhangi bir şeyi kaldırmasını ve teslimat personelini evinize mümkün olan en elverişli şekilde kabul etmesini rica eder. Satıcı’nın ihmalinden kaynaklanmadığı müddetçe, riskin önlenmesi veya en aza indirilmesi için makul önlemlerin alınabileceği ve eşyaların güvenli yerlere kaldırılabileceği durumlar için Satıcı sorumlu tutulamaz.

İşbu Koşullar bağlamında, "teslimat" veya "teslim edildi" durumlarının oluşması için Müşteri’nin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek Müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ve/veya kargo firmasının teslim edildiğine dair beyanıyla ispat edilebilir.

  1.  FATURA

Fatura düzenlenir ve Müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir.

 

 

 

  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı'ya aittir. Bununla birlikte Alıcı, satın alınan mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcıya doğrudan veya Site üzerinden iletebilirler. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcısorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

Satıcı zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, uyuşmazlık konusundaki başvurular, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemelerine yapılabilir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

  1. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, […] tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

İşbu sözleşme metni, akdedilmesinin hemen akabinde Satıcının iletmiş olduğu e-mail adresine e-posta yoluyla gönderilecek ve Satıcı tarafından 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. Alıcı dilediğinde support@westmarklondon.come-mail adresine göndereceği bir talep ile başvuruda bulunarak, işbu Sözleşmenin nüshasına erişimini Satıcıdan talep edebilir.

 

Satıcı: Batımarka Teknoloji A.Ş.

Müşteri: 

 

 

EK

 Uğur Mumcu Mah. Atatürk Blv. 36-38 Sultangazi / İSTANBUL adresinde yerleşik BATIMARKA TEKNOLOJİ A.Ş. (support@westmarklondon.com)

ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi: -Cayma hakkına konu mal:

-Cayma hakkına konu malın bedeli: -Tüketicinin adı ve soyadı: -Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kâğıt üzerinde gönderilmesi halinde) -Tarih: